Werkgevers

Visie

Voordelen

Werkwijze

De praktijk

Home

 

INLOGGEN
ALTIJD OP 
ZOEK NAAR 
PERFECT PASSEND PERSONEEL

                                                                             Onze Visie

Personeel- en organisatiebeleid van bouwbedrijven is niet altijd even effectief, de “waan van de dag” regeert. Logisch, want u houdt zich liever bezig met waar u echt plezier in heeft; bouwen. HR is echter een essentieel onderdeel van de continuïteit van uw organisatie, verlies van kennis en kunde is namelijk een bedreiging. Misschien is nu het personeelstekort nog gering maar u wilt ook bij een aantrekkende markt in de startblokken staan.

 

Door met VD detachering samen te werken, ook al is uw personeelsbehoefte nog niet actueel, verzekert u zich nu en in de toekomst van werknemers die passen bij uw visie en ambitie. Wij fungeren als uw HR buitenboordmotor met advies en het daadwerkelijk uit handen nemen van werk. Door dit te doen weten wij wat er speelt in uw organisatie, waardoor wij in een later stadium de juiste partij voor invulling van uw personeelsbehoefte zijn. Samen werken aan personeelszaken zorgt voor professionalisering, focus en rust in uw organisatie.

Het unieke principe van VD detachering

 

VD detachering gaat verder! Detacheren is volgens ons juist het meedenken, al vóór de vraag naar een nieuwe medewerker ontstaat. Deze manier van detacheren is het juiste antwoord op alle vragen van onze opdrachtgevers op het gebied van personeel. De basis ligt bijna altijd bij onze op maat gemaakte en voor uw markt ontwikkelde organisatiescan. Deze scan voeren wij samen met u uit en geeft

direct een helder beeld van uw kansen en uitdagingen op het gebied van personeel. De resultaten vertalen wij voor u in een duidelijk onderbouwd optimalisatieadvies. In de realisatiefase voeren wij het hele proces van werving, aanname, ontwikkeling en beoordeling uit. Op deze wijze kunt u blijven doen waar u het beste in bent: bouwen aan mooie ambities en uitdagende projecten!

 

 

                                                                             Werkwijze

Een helder beeld van uw kansen en uitdagingen op het gebied van personeel.

Een duidelijk onderbouwd optimalisatieadvies op papier.

Een onderbouwing van het optimalisatieadvies in een face tot face gesprek.

De mogelijkheid om na de realisatie op elk gewenst moment ondersteuning in te schakelen.

De implementatie van het proces van werving, aanname, ontwikkeling en beoordeling.

Organisatiescan

Begeleiding

Advies

Communicatie

Realisatie

                                                                             Voordelen

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Volwaardige gespreks- partner door specifieke kennis van uw markt en uitdagingen. Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die wij graag met u delen.

 

 

Dienstverlening inclusief HR advies en ondersteuning, waar- door u beter klaar staat voor de toekomst.

 

 

Maximaal 2 geschikte kandidaten per functie waardoor u tijd en kosten bespaart.

 

 

Wij kennen de beste kandidaten want onze ‘mensen’ zijn onze ‘helden’. En alleen helden stellen wij aan u voor.

 

 

Samen Werkt! Niet tegenover u aan tafel maar naast u. Uw ambitie waarmaken is ons doel.

 

 

                                                                             De praktijk

Een intensieve en gestructureerde begeleiding en regelmatige evaluatie vinden wij vanzelf-sprekend. Dit zorgt ervoor dat een optimale samenwerking tussen werkgever en gedetacheerde medewerker gegarandeerd is.

 

 

Toekomst na 9 maanden

 

Na negen maanden wordt met de VD professional de toekomst besproken. In dit gesprek wordt de input van zowel de VD professional als de opdrachtgever meegenomen.

 

Planning na 3 maanden

 

Na drie maanden wordt met de VD professional een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Eventueel eerder opgestelde ontwikkelingsplannen worden geëvalueerd en bijgestuurd.

 

Voortgang na 6 maanden

 

Na zes maanden wordt met de VD professional en direct leidinggevende de voortgang op persoonlijk en inhoudelijk gebied besproken.

 

 




Proeftijd na 1 maand

 

Binnen de eerste maand wordt met de VD professional en de opdrachtgever een proeftijdbespreking gehouden.

 

 




 

Werkgevers

Werknemers

• De praktijk

© 2017 VD Detachering B.V.  |  website door Gorillo

010 – 236 23 83

info@vddetachering.nl

Heemraadssingel 103

3022 CB Rotterdam

 

Zutphenseweg 6

7418 AJ Deventer